150.000 m², vrij invulbaar Bedrijfskavels beschikbaar centraal in de randstad, tussen amsterdam en haarlem

DE PLUS PUNTEN

Zichtlocatie met uitstraling

De snelwegzone direct aan de A9 vormt de “etalage” van De Nieuwe Liede. U kunt uw pand op een zichtlocatie realiseren. De maximale bouwhoogte is hier 20 meter. Het overige terrein heeft een maximale bouwhoogte van 12 meter.

Ruimtelijke kwaliteit

Het Masterplan voorziet in een gebied met veel groenzones, een brede waterpartij langs de A9 en een breed wegprofiel. De kavels hebben inrichtingsvoorwaarden om de ruimtelijke kwaliteit te garanderen.

Milieu

De milieucategorieën die gehuisvest mogen worden zijn 2, 3, 4, en 5 (5.1 en 5.2). Zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor alle mogelijkheden binnen het bestemmingsplan.

Goede bereikbaarheid via de weg

De verkeersontsluiting gaat via de nieuw aan te leggen ringwegstructuur die aansluit op de N205. Vandaar gaat het verkeer of naar de A9 richting Amsterdam (via A200), Alkmaar, Schiphol en Utrecht of via de N205 richting Haarlem, Hoofddorp, Lisse en Den Haag.

bereikbaarheid voor schepen

Door een losmogelijkheid aan de Ringvaart heeft De Nieuwe Liede een directe verbinding naar de havens van Amsterdam en IJmuiden.

Dicht bij schiphol

Het terrein is goed bereikbaar vanaf Schiphol. Zowel vanaf de A9 als in zuidelijke richting via de N205 en de ringweg N201 om Hoofddorp is de bereikbaarheid gewaarborgd.

Vrij invulbaar

Het terrein wordt ingedeeld en ontwikkeld op basis van de wensen van de bedrijven. De kavelindeling is flexibel en er kunnen zoals in beide voorbeelden aangeven, zowel grote en kleinere percelen worden uitgegeven. De kavels worden bouwrijp opgeleverd en indien gewenst kunnen wij ook de ontwikkeling en realisatie van uw bedrijfspand verzorgen.

Bedrijvenpark de nieuwe liede

is de eerste fase van de uitbreiding van bedrijventerrein De Liede in de Haarlemmermeer. Het gebied ligt tussen het bestaande bedrijventerrein De Liede en de A9. Aan de noordzijde grenst De Nieuwe Liede aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het terrein is goed zichtbaar vanaf de A9.

Informatie of aanbieding

Go to Goodman

Goodman

Voor huur van logistieke ruimte: www.goodman.com

Go to Kuijs Reinder Kakes

Kuijs Reinder Kakes

Bekijk de locatie op de website van Kuijs Reinder Kakes Makelaars & Adviseurs.

Marc Wolthuis

M (06) 225 66 862
T (020) 440 00 44
amsterdam@krk.nl

nieuws

Contact